Kloak servicearbejde

Jeg tilbyder rensning og højtryksspuling/slamsugning, når faldstamme, gulvafløb eller andet stopper til og rensning/slamsugning af kloak, brønd, tank eller dræn. Er problemet at der er vokset rødder ind i kloakrørene, kan jeg udbedre skaden. 


Degn Grafisk