TV-inspektion

Fejlfinding uden at grave så meget som et hul!

Det kan være nødvendigt at foretage en TV-inspektion for at finde et brud eller en fejl i kloakken. Stopper kloakken kan der fx være tale om sætningsskader, forskudte samlinger eller rørbrud. En fordel ved TV-inspektionen er, at vi finder fejlen og kan få den rettet før den udvikler sig til mere omfattende og dermed mere bekostelige skader som måske oven i købet er forbundet med vandspild, oversvømmelser og forurening. TV-inspektionen kan også give svar, hvis der er mistanke om rotteproblemer i rørene.
 


Degn Grafisk