Nedsivningsanlæg

I de senere år er de fleste kommuner begyndt at stille nogle krav til grundejere i det åbne land, hvor ejendommene ikke er tilknyttet et offentligt rensningsanlæg. Kravet går på, at der sørges for en mere effektiv rensning af spildevandet.

Jeg kan tilbyde kloakering i det åbne land. Der findes flere forskellige måder at lave et sådant anlæg på.

  • Nedsivnings-anlæg med tryk eller gravitation
  • Pilerensningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
     

Degn Grafisk